a7a7
a7

Sekretess – Multibrik

Multibrik är en sekretesskvarn för känsliga papper med stor kapacitet och framförallt med teknik av att tillsätta vatten i processen för att uppnå en så hög sekretessgrad som DIN 4 (godkänd av bl.a. Säpo och Polisen) men också för att slippa damm som annars är ett stort problem vid malning av papper.
Multibrik kan också med fördel användas inom andra områden, t.ex. restprodukter vid cigarettframställning eller vid handhavande av skalen till kaffebönor efter rostning då de är mycket varma och befinner sig i en dammig, explosiv, miljö men med hjälp av vattentillförseln minimerar risken.
Sekretess MultibrikSekretess Multibrik
Sekretess Multibrik
Sekretess Multibrik