eco1eco1
eco1
eco

ECO vågsystem

ECO vågsystem är en möjlighet att fördela kostnaderna på användarna, rättvist beroende på vikten av deras avfall/återvinningsmaterial.

För hushåll är det ett sätt att rättvist fördela kostnaderna mellan hushållen, singelhushållet jämfört med 3-barnsfamiljen. Det är också ett relativt billigt sätt att få en ren och luktfri hantering av hushållssopor utan stora investeringar och åverkan.

ECO vågsystem kan appliceras på komprimator, markbehållare eller kärlvändare för centrumanläggningar.
​En komprimator med ECO system tar inte större plats än en normal parkeringsruta och kan med lätthet användas av alla i hushållen.

Markbehållare

Markbehållare kan med fördel placeras i utkanten av bostadsområdet. Boende slipper på det viset tung trafik inne i området för hämtning av avfallet och minimerar därmed risken för olyckor. Markbehållare passar också väldiogt bra i affärscentra, parker, båthamnar och campingar mm. 
Arbetsmiljön för renhållningsarbetare har under en längre tid stått högt upp på agendan. Man har i allmänhet blivit mer medveten om tunga lyft och smutsiga kärl, med markbehållare undviker man såväl de tunga lyften som kontakt med kärlet/säcken.
Den lägre temperatur som fås genom nedsänkning i marken motverkar jäsning och odör, vilket möjliggör längre tidsperioder mellan tömningarna.
Erfarenhet från ett stort antal installationer visar att kostnadsbesparingen kan uppgå till 50%.
Eco vagsystem1Eco vagsystem1
Eco vagsystem1
Eco vågsystem
poettinger eco kartonpoettinger eco karton
poettinger eco karton
poettinger eco karton
Moss NorwayMoss Norway
Moss Norway