a101a101
a10

Vertikal balpress

Balpressen kan vara frontmatad eller toppmatad, den frontmatade balpressen är en singel balpress där mängden material likaväl som storleken på materialet avgör vilken modell som passar dig bäst.
​Är du i behov av att bala två eller flera fraktioner kan du med fördel välja en flerkammar balpress som då också är topp matad och där man skjuter pressenheten mellan de olika presskamrarna.
Rodab hjälper dig att välja modell.
Vertikal balpressVertikal balpress
Vertikal balpress
Vertikal balpress