Stationära komprimatorer

Stationära komprimatorer användes där det är stora volymer eller långa avstånd då man här har en större container och därvid också större nyttolast med färre transporter som följd.
Stationära komprimatorer kan delas in i presskomprimator och skruvkomprimator.
Vid stort flöde eller stora volymer av t.ex. wellpapp används med fördel en skruvkomprimator då den inte har någon cykeltid utan arbetar kontinuerligt.
​Skruvkomprimatorn sönderfördelar både wellpapp och trä i mindre bitar och ökar därmed vikten i containern med ca 30-35% jämfört med presskomprimatorer.
Stationara komprimatorerStationara komprimatorer
Stationara komprimatorer
Stationära komprimatorer