ServiceService
Service
Service

Service

Rodab Service tar hand om din service, antingen med egen personal eller med våra RSP (Rodab Service Partner).
RSP finns i hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Gällande påhängstruckar har vi resurser att sköta servicen inom Stockholmsområdet i våra egna lokaler på Radiovägen 1 i Tyresö. 
Rodab samarbetar också med Hinz servicestationer runt om i landet.
SakerhetsanalysSakerhetsanalys
Sakerhetsanalys
Säkerhetsanalys
Säkerhetsanalys
Säkerheten är en viktig faktor vid all användning av maskinell utrustning och bör ses över regelbundet för att undvika tillbud och skador.
Rodab ägnar stor kraft åt att minimera riskerna och gör gärna en säkerhetsanalys hos er.
Passa på att beställa en säkerhetsanalys nästa gång du beställer service för att få ett besked om just din utrustning. 
Förutom att se till att allt fungerar och tala om riskerna så ser Rodab till att varnings skyltar är läsbara eller sätter upp nya om det saknas.