a6a6
a6

Pallskiftare

Pallskiftare2Pallskiftare2
Pallskiftare2
Pallskiftare
En lösning för att skifta från t.ex. en produktionspall till transportpall eller vice versa, men också en bra lösning att slippa få in en inte ren pall i t.ex. matvarulagret. Pallskiftaren ger också en möjlighet att ta bort pallen vid transporter för att få plats med mer nyttolast och slippa hanteringen av tompall.