a5a5
a5

Matavfallskvarn – matavfall

Matavfallskvarn för restaurangmiljö och storkök eliminerar allt släpande med tunga restprodukter som skall slängas i miljörummet för lagring fram till hämtning.
Matavfallskvarnen kan antingen utrustas med centrifug för att separera vätskan och få en nästan torr produkt att kompostera eller, vilket som är vanligast idag, spola ner allt som en sörja i en tank som töms med hjälp av en sugbil och transporteras till närmaste biogasanläggning för framställan av fordons gas.
Matavfallskvarn  matavfallMatavfallskvarn  matavfall
Matavfallskvarn matavfall