a10a10
a10

Kanal balpress

Kanalbalpress användes där mängden material är stort och man också har ett stort flöde.
Kanalbalpress finns både i halvautomatiskt och helautomatiskt utförande.
Kanalbalpress kan med fördel användas t.ex. köpcentrum där det är trångt eller lågt till tak, men vanligast är att de användes vid omlastningsstationer där stora mängder material passerar dagarna i ända.
​Kanalbalpress finns i storlekar med kapacitet från några hundra kg i timmen till de största med en kapacitet på 70-80 ton i timmen och med balar från 60-70 kg till de största med balar på ca 1 ton.
Kanal balpressKanal balpress
Kanal balpress
Kanal balpress