Egen

Rodab’s egen servicepersonal jobbar normalt inom en 25 mils radie runt Stockholm, dvs Stockholm / Mälardalen, upp mot dalarna och söderut mot Norrköping-Linköping.
Med stor erfarenhet kan Rodabs personal förutom ren service och reparationsarbete också vara behjälplig med lösningar för att förhindra arbetsskador samt se till att det alltid finns hela och rena instruktioner och varningsskyltar. 
Egen2Egen2
Egen2
Egen