eco1eco1
eco1
eco

ECO vågsystem

Markbehållare

Markbehållare kan med fördel placeras i utkanten av bostadsområdet. Boende slipper på det viset tung trafik inne i området för hämtning av avfallet och minimerar därmed risken för olyckor. Markbehållare passar också väldiogt bra i affärscentra, parker, båthamnar och campingar mm. 
Arbetsmiljön för renhållningsarbetare har under en längre tid stått högt upp på agendan. Man har i allmänhet blivit mer medveten om tunga lyft och smutsiga kärl, med markbehållare undviker man såväl de tunga lyften som kontakt med kärlet/säcken.
Den lägre temperatur som fås genom nedsänkning i marken motverkar jäsning och odör, vilket möjliggör längre tidsperioder mellan tömningarna.
Erfarenhet från ett stort antal installationer visar att kostnadsbesparingen kan uppgå till 50%.
Moss NorwayMoss Norway
Moss Norway