3333
3

Affärsidé

RoDAB’s affärside är att, förse marknadens företag med maskinell utrustning för materialhantering och återvinning.

RoDAB skall, tillsammans med marknadens aktörer, aktivt bidra till att kundens lönsamhet och miljöprofil förbättras. Marknaden är Sverige.
AffarsideAffarside
Affarside
Affärsidé